Folke Henriksson
Berit Ågren
Aina Messner
Gun Lundman
Robert Andersson