Göran Carlsson
Magda Widesäter
Ulla-Britt Lindh
Ann-Marie Häggström
Gunilla Andersson